;

Rabu, 10 Februari 2010

TINGKATAN UMUR MANUSIA

IBNU AL-JAUZI telah membahagi umur manusia kepada lima masa :

MASA KANAK-KANAK : Dari sejak dilahirkan hingga mencapai umur lima belas tahun.

MASA MUDA : Dari umur lima belas tahun hingga umur tiga puluh lima puluh.

MASA DEWASA : Dari umur tiga puluh lima tahun hingga umur lima puluh tahun.

MASA TUA : Dari umur lima puluh tahun hingga umur tujuh puluh tahun.

MASA USIA LANJUT : Dari umur tujuh puluh tahun hingga akhir umur yang ditentukan oleh Allah SWT.

SALAM UKHWAH BUAT WARGA TBI

B

;