;

Selasa, 3 Ogos 2010

PUASA KAN MENJELMA (KAFIAT PUASA)

PUASA DAN NIAT

Puasa dan Niat

Puasa pada sudut bahasa menahan diri.

Puasa pada syarak menahan diri dapipada pekara-pekara yang membatalkan puasa dengan jalan yang tertentu.

Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari tiga pekara.

  1. sempurna bulan syaban tiga puluh hari.
  2. melihat anak bulan ramadan.
  3. naik saksi seorang yang adil bahawa anak bulan ramadan kelihatan.

Peringatan:

Adil yang dikehendaki disini adil pada penyaksian bukan adil meriwayat kan khabar.

Maka tidak wajib puasa apabila naik saksi orang yang fasik, perempuan, kanak-kanak, dan hamba,

Wajib puasa ramadan bagi mereka yang melihat anak bulan ramada sekalipun dia seorang yang fasik. Tidak wajib kepada orang yang lain.

Apabila naik saksi seorang yang adil bahawa dia ada melihat anak bulan ramadan dan kadi menghukumkan sabit ramadan maka wajib berpuasa atas sekelian umat islam yang ada ditempat yang satu matlak yakni tempat yang sama masa naik matahari.

Satu matlak ialah kawasan yang dalam kawasan dua puluh lapan minit kata setengah ahli falak tiga puluh dua minit.

Sah puasa ramadan mereka yang melihat tanda yang menunjukkan telah masuk ramadan seperti pengistiharan yang dibuat oleh kerajan didalam televisyen atau radio, pada zaman dahulu mereka membuat tanda dengan bunyi meriam, lampu yang dipasang di menara dan sebagainya, sebab sah puasa ialah kerana memberi faidah yakin telah masuk ramadan.

Rukun puasa

  1. Orang yang puasa
  2. Niat, tempatnya didalam hati, tetapi disunatkan berlafas pada niat
  3. Menahan diri dari pekara yang membatalkan puasa.

Niat puasa:

نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

Sahaj aku puasa esok hari menunaikan fardu ramadan pada ini tahun kerana Allah تعالى

Mengapa pada rukun sembahyang tidak disebutkan orang yang sembahyang sebagai rukun sedangkan pada puasa, orang yang puasa menjadi rukun?

Ini kerana orang yang sedang sembahyang dapat dilihat kelakuan dia sedang sembahyang, manakala orang yang sedang berpuasa tidak dapat kita lihat kelakuan dia sedang berpuasa.

Syarat sah puasa:

Mereka yang ada syarat ini sah puasanya.

1. Islam maka tidak sah puasa orang yang murtad dan orang kafir sekalipun dia dituntut melakukan cabang-cabang syariat.

2. Berakal maka tidak sah puasa orang gila dan orang yang pitam sepanjang hari yakni dari terbit fajar sehinga terbenam matahari.

Sah puasa orang yang pitam jika dia ada sadar sedikit pada siang hari.

Mumaiyis maka tidak sah puasa kanak-kanak yang belum mumaiyis.

Mumaiyis ialah dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk.

3. Suci dari haidh dan nifas maka batal puasa perempuan yang kedatangan haidh atau nifas sedang dia berpuasa, samaada kedatangan haidh atau nifas itu sesaad lagi hendak berbuka.

Tidak sah puasa perempuan yang darahnya berhentu sesaad selepas terbit fajar.

4. Niat maka wajib menentukan niat pada puasa fardu seperti puasa ramadan, puasa qadak (ganti), puasa nazar, puasa kafarah. Wajib niat pada malam sekiranya puasa fardu, adapun puasa sunat maka harus diniatkan pada siang hari sebelum gelincir matahari yakni sebelum masuk waktu zuhur. Wajib berniat pada tiap-tiap malam pada puasa ramadan. Mazhab Maliki mengharyskan berniat pada awal ramada dengan berniat sekelian bulan ramadan seperti diniatkan sahaja aku puasa sebulan ramadan pada ini tahun kerana Allah تعالى . Apabila seorang yang bermazhab Syafie berniat puasa sebulan dan dia ada tertingal berniat pada satu malam maka puasanya sah mengikut mazhab ini, dan tidak perlu mengqadak puasanya, ini dengan syarat dia menjaga pekara yang membatalkan puasa menurut mazhab Maliki.

5. Masuk waktu bagi puasa ramadan atau dapat sebab pada puasa fardu yang lain seperti puasa nazar atau puasa kafarah.

6. Menahan diri dari pekara yang membatalkan puasa

SALAM UKHWAH BUAT WARGA TBI

B

;